pumpkin pumpkin pumpkin pumpkin pumpkin pumpkin pumpkin pumpkin pumpkin pumpkin pumpkin

Aug 23 2010

Soap Serial Faiz Manzil Kay Rozadar on Hum Tv

Category: Faiz Manzil Kay Rozadarmansoor @ 9:42 pm

faiz manzilCast: Rubina Ashraf Badar Khalil, Muhammed Ahmed, Sheheryar Zaidi, Serah Wasti, Amna Shaikh, Ahsan Qadir, Baber Khan, Kamal Idrees, Fozia Mushtaq, Ejaz Shaikh,
Writer: Jawad Daud
Producer: Uzma Nadeem
Director: Shaqielle Khan

Click here to watch Episode 1
Click here to watch Episode 2
Click here to watch Episode 3
Click here to watch Episode 4
Click here to watch Episode 5
Click here to watch Episode
Click here to watch Episode
Click here to watch Episode
Click here to watch Episode
Click here to watch Episode

Tags: , , , , , , , , , , , , ,


pumpkin pumpkin
Pakistani Dramas

25_dramas_1