pumpkin pumpkin pumpkin pumpkin pumpkin pumpkin pumpkin pumpkin pumpkin pumpkin pumpkin

Dec 23 2009

PTV Long Play – Peela Jora

Category: Ptv,Telefilms & Teledramasmansoor @ 10:41 am

peela jora


Writer: Mohammed Ahmed
Director: Rubina Ashraf
Cast: Humayun Saeed, Hira Zaheer, Humaira Zaheer, Badar Khalil, Yasir Nawaz, Arshiya Azmat, Shehryar Zaidi, Farida Raheel, Umer Cheema, Sumaira Shahzad, Sapna Agha,


Part 1

Part 2

Part 3

Part 4

Part 5

Part 6


Part 7

Part 8

Part 9

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


pumpkin pumpkin
Pakistani Dramas

25_dramas_1